[ALLI-2365] Aihefasetista puuttuu henkilö- ja yhteisöaiheisiin liittyviä MARC-kenttiä Created: 28.11.2013 14:50  Updated: 12.05.2016 10:50  Resolved: 20.05.2014 09:42

Status: Resolved
Project: Finna
Component/s: None
Fix Version/s: 1.19.0

Type: Improvement Priority: Major
Reporter: Timo Laine (Inactive) Assignee: Ere Maijala
Resolution: Fixed Votes: 0
Labels: None

Issue Links:
Continuing Issue
Parallel Report
is parallel report to ALLI-2701 Kohdehenkilö, -yhteisö ja teos aihefa... Resolved
Related issue
is related to ALLI-2258 Tekijään ja teokseen kohdistuvat haut... Resolved
Sektori-Organisaatio: Kirjasto-Yliopisto - Kansalliskirjasto
Sprint: Sprint 35
Story Points: 1
Actual Story Points: 1
Epic Link: Hakuominaisuudet

 Description   

Aihefasetista puuttuvat ainakin 600a- ja 610a-kentät. Lisäksi johdonmukaisuuden vuoksi voisi lisätä myös 611a- ja mahdollisesti 630a-kentät.


Generated at Sun May 31 09:45:40 EEST 2020 using Jira 7.13.12#713012-sha1:6e07c38070d5191bbf7353952ed38f111754533a.