[ALLI-2360]  Aakkosellisen haun käyttöliittymän parantaminen ja vaihtaminen oletusselaukseksi (tekijähaku ym.) Created: 28.11.2013 09:50  Updated: 07.07.2016 15:29

Status: On Hold
Project: Finna
Component/s: VuFind
Fix Version/s: None

Type: Improvement Priority: Major
Reporter: Teemu Talja (Inactive) Assignee: Unassigned
Resolution: Unresolved Votes: 0
Labels: alphabrowse, relevanssi

Attachments: PNG File aktiiviset_rajaukset_02.fw.png     PNG File aktiiviset_rajaukset_04.fw.png     PNG File selaa_luetteloa_aihe.fw.png     PNG File selaa_luetteloa_tekija_henkilo3.fw.png     PNG File selaa_luetteloa_tekija_organisaatio.fw.png     PNG File ylavalikko_selaa_luetteloa.fw.png    
Issue Links:
Blocker
is blocked by ALLI-2385 Aakkosellisen haun vieminen tuotantoi... Resolved
is blocked by ALLI-3050 AlphaBrowsen kuormitus ja muut jutut ... To Do
Continuing Issue
is continued from ALLI-2258 Tekijään ja teokseen kohdistuvat haut... Resolved
Library/customer discussion
Parallel Report
is parellel report to ALLI-2265 Aakkosjärjestykseen perustuvan selauk... Resolved
is parallel report to ALLI-2324 Tekijärajaukset ja tekijäkenttien väl... Resolved
Related issue
is related to ALLI-2383 Aakkosellinen haku: aikakausi uudeksi... Resolved
is related to ALLI-2384 Samat kohdekentät aakkoselliseen sela... Resolved
Story Points: 4

 Description   

Selausluettelo

Muutetaan kohdekenttä pudotusvalikosta välilehdiksi.

Hakuehdot ovat samanlaisia - pelkkä yksi tekstikenttä - kaikissa muissa välilehdissä ja hakuehdoissa paitsi tekijä / henkilö. Ks. kuvat näistä: https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19332/selaa_luetteloa_tekija_organisaatio.fw.png, https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19400/selaa_luetteloa_aihe.fw.png

Kun välilehdellä tekijä on valittu hakuehtojen muodoksi henkilö, tarjotaan käyttäjälle hieman muista poikkeavat hakuehdot (https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19401/selaa_luetteloa_tekija_henkilo3.fw.png). On aineistoissa vakiintunut käytäntö, että henkilötekijät ovat muotoa sukunimi, etunimi, rooli, esim. "Liukkonen, Leena, kirj". Jotta peruskäyttäjän on helpompi oppia hyödyntämään tätä konventiota, tarjotaan valinta hakuehdot henkilö, jolloin tekstikenttien arvot parsitaan yhdeksi merkkijonoksi. Katenoidaan hakuehtoon seuraavat muuttujat ja merkkijonot:

  • #sukunimi
  • ", "
  • #etunimi
  • ", "
  • #rooli

Jos etunimi tai rooli on tyhjä merkkijon (trimmattuna), hakuehtoon ei katenoida tyhjää hakukenttää edeltävää pilkkuakaan. Luetteloon tehdään henkilöhakuehdoissa haku em. koostetulla merkkijonolla tekijäkenttään.

Tarjotaan hakuehtoihin liittyen seuraavat ohjeistukset:
vaakapalkki: "Luettelot on järjestetty aakkosittain."
hakuehdot / henkilö (sivun sisältöalueella): "Henkilötekijän nimet ovat aineistoissa yleensä muodossa sukunimi, etunimi, rooli. Joitain harvoja aineistoja on myös muodossa etunimi sukunimi. Henkilöä haettaessa on suositeltavaa syöttää vähintään sukunimi. Roolin paikalla on joissakin kuvailutiedoissa myös elinvuodet.

On suositeltavaa kirjoittaa rooli lyhennetyssä muodossa ja ilman pistettä, jotta kaikki roolikuvauksen muunnelmat löytyvät. Rooleja ovat aineistoissa muun muassa esitt., kert, kirj, kirj., kitara, käsik, mus, ohj, san., sov., teksti ja toim. Kuvailtu rooli voi olla myös yhdistelmä monesta roolista, todellisina esimerkkeinä “sov. ja ohj” tai “säv., sov.”"

Näytetään listassa 50 nimeä per sivu (nyt 20).

Itse luettelo toimii kuten ennenkin.


Hakutulossivu

Näytetään hakutulossivulla aktiiviset rajaukset, koska käyttäjän tarvitsee ymmärtää, miksi hakutuloksia tulee eri lukumäärä (kuvat https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19328/aktiiviset_rajaukset_02.fw.png ja https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19329/aktiiviset_rajaukset_04.fw.png).


Ylävalikko ja alatunniste Comments   
Comment by Teemu Talja (Inactive) [ 01.02.2016 19:29 ]

Tämä on kyllä oudossa epicissä, mutta koska tälle toiminnallisuudelle ei ole muutakaan, en siirtänyt mihinkään.

Generated at Sun May 31 10:08:22 EEST 2020 using Jira 7.13.12#713012-sha1:6e07c38070d5191bbf7353952ed38f111754533a.