[ALLI-2323] Nostetaan sekä etu- että sukunimiltään osuvien tekijöiden relevanssia tekijähaussa Created: 25.11.2013 11:51  Updated: 12.05.2016 10:51  Resolved: 23.11.2015 16:20

Status: Resolved
Project: Finna
Component/s: None
Fix Version/s: v1.29.0

Type: Improvement Priority: Major
Reporter: Teemu Talja (Inactive) Assignee: Teemu Talja (Inactive)
Resolution: Won't Fix Votes: 0
Labels: pudotettu

Issue Links:
Blocker
blocks ALLI-2326 Tekijä-nimekehaun backend-parannukset In Design
blocks ALLI-2332 Yleisimmät tekijät järjestämisperuste... Resolved
Continuing Issue
is continued in ALLI-2326 Tekijä-nimekehaun backend-parannukset In Design
is continued from ALLI-2258 Tekijään ja teokseen kohdistuvat haut... Resolved
Parallel Report
is parallel report to ALLI-2259 Tekijään ja teokseen kohdistuvat haut... Resolved
Related issue
is related to ALLI-2535 Relevanssin asiakastarpeiden kartoitus Resolved
Sprint: Sprint 30
Story Points: 2
Actual Story Points: 1
Epic Link: Relevanssi

 Description   

Kun haetaan tekijän etu- ja sukunimellä, hakutuoslistan alussa tulee näkyä teokset, joissa haetut etu- ja sukunimi ovat saman kohteen tai osakohteen tekijällä, jotta saadaan nostettua sekä etu- että sukunimiltään osuvien tekijöiden relevanssia tekijähaussa. Hakutulokseen voidaan haluttaessa sisällyttää sekä etu- että sukunimiltään osuvien tulosten perään tietueita, joissa haetut etu- ja sukunimi ovat eri osakokonaisuuksien tekijöillä (esim. teoskokonaisuuden tekijällä on haettu sukunimi ja osakohteen tekijällä haettu etunimi).

Relevanssibuustaus koskee kaikkia tekijärajauksia, ja se kytkeytyy päälle päälle kun käyttöliittymässä:
a) siirrytään tekijän aakkosellisesta selauksesta hakupuolelle
b) tehdään tarkennetusta hausta tekijähaku
c) tehdään prefiltteristä tekijähaku

Tämän voisi ehkä toteuttaa käytännössä esim. painottamalla relevanssissa sanojen läheisyyden vaikutusta.
http://wiki.apache.org/solr/SolrRelevancyCookbook


Leena Janssonin esimerkki 1.

Perushaun (Leena Liukkonen) tietueet (osuma Liukkonen kentässä 979, Leena kentissä 245 ja 700):
https://www.finna.fi/Record/jykdok.1216515#detailstab
https://www.finna.fi/Record/viola.404448#componentstab
https://www.finna.fi/Record/viola.503999#componentstab
https://www.finna.fi/Record/viola.645063#componentstab
ja koko hakutulos:
https://www.finna.fi/Search/Results?join=&bool0[]=AND&lookfor0[]=leena+liukkonen&type0[]=Author&view=list&limit=50


Leena Janssonin esimerkki 2.

Tarkennetun haun tietue (osuma Liukkonen kentissä 245 ja 700, Leena kentissä 505 ja 700):
https://www.finna.fi/Record/helka.2196254#detailstab
ja koko hakutulos:
https://www.finna.fi/Search/Results?join=&bool0[]=AND&lookfor0[]=leena+liukkonen&type0[]=Author&view=list&limit=100 Comments   
Comment by Teemu Talja (Inactive) [ 11.11.2014 11:48 ]

http://wiki.apache.org/solr/SolrRelevancyFAQ

How can I search for one term near another term (say, "batman" and "movie")?

A proximity search can be done with a sloppy phrase query. The closer together the two terms appear in the document, the higher the score will be. A sloppy phrase query specifies a maximum "slop", or the number of positions tokens need to be moved to get a match.

This example for the standard request handler will find all documents where "batman" occurs within 100 words of "movie":

q=text:"batman movie"~100

The dismax handler can easily create sloppy phrase queries with the pf (phrase fields) and ps (phrase slop) parameters:

q=batman movie&pf=text&ps=100

The dismax handler also allows users to explicitly specify a phrase query with double quotes, and the qs(query slop) parameter can be used to add slop to any explicit phrase queries:

q="batman movie"&qs=100

Comment by Teemu Talja (Inactive) [ 23.11.2015 16:19 ]

Tässä ei enää näyttänyt olevan varsinaista ongelmaa. Olisiko jokin muu parannus auttanut tähänkin.

Generated at Sun May 31 10:00:54 EEST 2020 using Jira 7.13.12#713012-sha1:6e07c38070d5191bbf7353952ed38f111754533a.