[ALLI-2321] Organisaatioiden IP-osoitteet Haltista Finnaan Created: 20.11.2013 14:12  Updated: 12.08.2016 10:50

Status: In Design
Project: Finna
Component/s: Hallintaliittymä, VuFind
Fix Version/s: None

Type: Improvement Priority: Major
Reporter: Erkki Tolonen Assignee: Unassigned
Resolution: Unresolved Votes: 0
Labels: iprajaukset

Issue Links:
Related issue
is related to ALLI-2031 organisaation IP:t siirrettävä automa... Resolved
Story Points: 3

 Description   

Kirjasto-organisaatiot syöttävät nyt oman orgaisaationsa IP-osoiteet Haltiin. Nämä IP-osoitteet kopioidaan nyt automaattisesti joka päivä Metalibiin, jossa niitä käytetään ennen kaikkea siihen, että tiedetään tuleeko käyttäjä organisaation sisältä, jolloin hänelle voidaan tarjota vain organisaation sisäiselle käyttäjälle sallittuja aineistoja.

Finnassa syötetään organisaation sisäisiä osoitteita saman tyyppiseen tarkoitukseen. Olisi järkevää, että organisaatioiden IP-hallinta tapahtuisi yhdessä ja samassa paikassa, jonka vuoksi IP-osoitteet kannattaisi hakea vastaavalla tavalla Haltista kuin on tehty nyt Metalibin osalta.

Tämä edellyttää suunnitelua mm. miten hallintaliittymä-organisaatio tietää, minkä Halti-organisaation tiedot sille haetaan. Kuka asettaa tai ylläpitää tätä linkitystä hallintaliitty,än ja Haltin välillä? Comments   
Comment by Ere Maijala [ 12.08.2016 10:50 ]

ALLI-2031 samasta aiheesta on "Won't fix", koska Askin pitäisi korvata Halti, mutta jos Askin tulo kestää edelleen, niin pitäisikö kuitenkin tehdä tämä ja vaihtaa sitten tarvittaessa?

Generated at Sun May 31 11:24:58 EEST 2020 using Jira 7.13.12#713012-sha1:6e07c38070d5191bbf7353952ed38f111754533a.