Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-3254

Hallintaliittymällä ei voi luoda *-filtteriä, eikä -filtterin käsittely toimi oikein

  Details

  • Type: Bug
  • Status: Resolved
  • Priority: Minor
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 1.19.0
  • Component/s: Hallintaliittymä
  • Labels:
   None
  • Sprint:
   Sprint 45
  • Story Points:
   2
  • Actual Story Points:
   2

   Description

   Esim. käyttörajatun aineiston poisjättämiseksi tarvitaan RawHiddenFilters-filtterit:

   0 = "-author2Str:\"ebrary, Inc\""
   1 = "-restricted_str:*"

   Tällaista ei kuitenkaan voi Hallintaliittymällä tehdä, koska se pakottaa lainausmerkit *-merkin ympärille ja yhdistää kaikki filtterit samaan suluilla ympäröitynä. * pitäisi käsitellä erikoistapauksena, eikä sen ympärille pitäisi pakottaa lainausmerkkejä.

   Tällaisen filtterin voi toki tehdä manuaalisesti, mutta se rikkoutuu helposti hallintaliittymässä.

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       mzsillan Samuli Sillanpää
       Reporter:
       ermaijal Ere Maijala
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated:
        Resolved: