Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-3248

Epämääräisyyttä deduplikoinnissa

  Details

  • Type: Bug
  • Status: Resolved
  • Priority: Minor
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 1.19.0
  • Component/s: None
  • Labels:
   None
  • Sprint:
   Sprint 45
  • Story Points:
   3
  • Actual Story Points:
   1

   Description

   Haku "bischoff, bernhard" ja "Latin palaeography" tuottavat tuloksiin saman tietueen, mutta eri tekijällä: ensimmäinen antaa tekijäksi Bischoff, Bernhardt ja toinen Bischoff, Bernhard. Tekijähaku "Bischoff, Bernhard" ei löydä tietuetta ollenkaan.

   Toisen tietokannan tekijän vuotaminen jatkuu ALLI-3251:ssä. Tässä selvitetään, miksei tekijähaulla "Bischoff, Bernhard" löydy tietuetta.

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       ermaijal Ere Maijala
       Reporter:
       tzlaine Timo Laine (Inactive)
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated:
        Resolved: