Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-3173

Kuvien käyttöoikeudet eivät näy oikein iPadilla lightboxissa

  Details

  • Type: Bug
  • Status: Resolved
  • Priority: Minor
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 1.19.0
  • Component/s: VuFind
  • Labels:
   None
  • Story Points:
   1
  • Actual Story Points:
   1
  • Epic Link:

   Description

   Käyttöoikeustekstit menevät avatun kuvan valkoisen kehysalueen
   ulkopuolelle iPad-käytössä.

    Attachments

     Activity

      People

      • Assignee:
       ajturpei Aleksi Turpeinen (Inactive)
       Reporter:
       tzlaine Timo Laine (Inactive)
      • Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

       • Created:
        Updated:
        Resolved: