Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-3167

AWS: mahdollisuus käyttää defaultRequiredDate-asetusta ilman, että se näkyy lomakkeella

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: Resolved
  • Priority: Major
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 1.19.0
  • Component/s: VuFind
  • Labels:
   None
  • Sektori-Organisaatio:
   Kirjasto-Yleinen - Turun maakuntakirjasto
  • Sprint:
   Sprint 43
  • Story Points:
   1
  • Actual Story Points:
   1

   Attachments

    Activity

     People

     • Assignee:
      ermaijal Ere Maijala
      Reporter:
      ermaijal Ere Maijala
     • Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      1 Start watching this issue

      Dates

      • Created:
       Updated:
       Resolved: