Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-3045

Toteutus ja evaluointi: title_full_unstemmed-kentän painotuksen siirtäminen stemmaamattomalle title-kentälle

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: Resolved
  • Priority: Blocker
  • Resolution: Fixed
  • Fix Version/s: 1.19.0
  • Component/s: None
  • Labels:
   None
  • Sprint:
   Sprint 41, Sprint 42
  • Story Points:
   4
  • Actual Story Points:
   15
  • Epic Link:

   Description

   Hakusanan ja kentän pituuksien vertailuun perustuva relevanssinlaskenta (fieldNorm) bugittaa joissakin tapauksissa, koska Finnassa korkean painotuksen saavaan otsikkokenttään merkkijonoja, joissa on otsikon lisäksi muutakin sisältöä.

   Esim. hakusanalla "Puhdistus" otsikon "Puhdistus" omaavat tietueet eivät nouse listan kärkeen, koska korkeimman painotuksen title_full_unstemmed-kentässä lukee "Puhdistus: Sofi Oksanen". Asia korjaantuu vaihtamalla korkein relevanssipainotus title-kenttään:
   https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=title%3Apuhdistus&prefilter=-&SearchForm_submit=Hae&sort=relevance&retainFilters=0

   Myös esim. Tutki ja kirjoita -kirjoissa on tekijän nimet title_full_unstemmed-kentässä:
   https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=title%3Atutki+AND+title%3Aja+AND+title%3Akirjoita&prefiltered=-&SearchForm_submit=Hae&limit=100&sort=relevance&retainFilters=0

   Evaluoidaan, olisiko painotuksen siirtämisellä stemmaamattomaan title-kentän versioon mahdollisia haittavaikutuksia.

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       • Assignee:
        tetalja Teemu Talja (Inactive)
        Reporter:
        tetalja Teemu Talja (Inactive)
       • Votes:
        0 Vote for this issue
        Watchers:
        1 Start watching this issue

        Dates

        • Created:
         Updated:
         Resolved: