Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-2360

Aakkosellisen haun käyttöliittymän parantaminen ja vaihtaminen oletusselaukseksi (tekijähaku ym.)

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: On Hold
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: VuFind
  • Story Points:
   4

   Description


   Selausluettelo

   Muutetaan kohdekenttä pudotusvalikosta välilehdiksi.

   Hakuehdot ovat samanlaisia - pelkkä yksi tekstikenttä - kaikissa muissa välilehdissä ja hakuehdoissa paitsi tekijä / henkilö. Ks. kuvat näistä: https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19332/selaa_luetteloa_tekija_organisaatio.fw.png, https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19400/selaa_luetteloa_aihe.fw.png

   Kun välilehdellä tekijä on valittu hakuehtojen muodoksi henkilö, tarjotaan käyttäjälle hieman muista poikkeavat hakuehdot (https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19401/selaa_luetteloa_tekija_henkilo3.fw.png). On aineistoissa vakiintunut käytäntö, että henkilötekijät ovat muotoa sukunimi, etunimi, rooli, esim. "Liukkonen, Leena, kirj". Jotta peruskäyttäjän on helpompi oppia hyödyntämään tätä konventiota, tarjotaan valinta hakuehdot henkilö, jolloin tekstikenttien arvot parsitaan yhdeksi merkkijonoksi. Katenoidaan hakuehtoon seuraavat muuttujat ja merkkijonot:

   • #sukunimi
   • ", "
   • #etunimi
   • ", "
   • #rooli

   Jos etunimi tai rooli on tyhjä merkkijon (trimmattuna), hakuehtoon ei katenoida tyhjää hakukenttää edeltävää pilkkuakaan. Luetteloon tehdään henkilöhakuehdoissa haku em. koostetulla merkkijonolla tekijäkenttään.

   Tarjotaan hakuehtoihin liittyen seuraavat ohjeistukset:
   vaakapalkki: "Luettelot on järjestetty aakkosittain."
   hakuehdot / henkilö (sivun sisältöalueella): "Henkilötekijän nimet ovat aineistoissa yleensä muodossa sukunimi, etunimi, rooli. Joitain harvoja aineistoja on myös muodossa etunimi sukunimi. Henkilöä haettaessa on suositeltavaa syöttää vähintään sukunimi. Roolin paikalla on joissakin kuvailutiedoissa myös elinvuodet.

   On suositeltavaa kirjoittaa rooli lyhennetyssä muodossa ja ilman pistettä, jotta kaikki roolikuvauksen muunnelmat löytyvät. Rooleja ovat aineistoissa muun muassa esitt., kert, kirj, kirj., kitara, käsik, mus, ohj, san., sov., teksti ja toim. Kuvailtu rooli voi olla myös yhdistelmä monesta roolista, todellisina esimerkkeinä “sov. ja ohj” tai “säv., sov.”"

   Näytetään listassa 50 nimeä per sivu (nyt 20).

   Itse luettelo toimii kuten ennenkin.


   Hakutulossivu

   Näytetään hakutulossivulla aktiiviset rajaukset, koska käyttäjän tarvitsee ymmärtää, miksi hakutuloksia tulee eri lukumäärä (kuvat https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19328/aktiiviset_rajaukset_02.fw.png ja https://jira-kk.lib.helsinki.fi/secure/attachment/19329/aktiiviset_rajaukset_04.fw.png).


   Ylävalikko ja alatunniste

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       • Assignee:
        Unassigned
        Reporter:
        tetalja Teemu Talja (Inactive)
       • Votes:
        0 Vote for this issue
        Watchers:
        2 Start watching this issue

        Dates

        • Created:
         Updated: