Uploaded image for project: 'Finna'
 1. Finna
 2. ALLI-2326

Tekijä-nimekehaun backend-parannukset

  Details

  • Type: Improvement
  • Status: In Design
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Fix Version/s: None
  • Component/s: None
  • Story Points:
   3

   Description

   Sen jälkeen, kun tekijähaun backend-toteutusta on parannettu, voitaisiin jatkaa suunnittelemalla, miten tekijäteoshaun tulisi tarkalleen ottaen toimia. Esim. toimisiko tekijä-nimekehaussa samanlainen logiikka kuin ALLI-2323:ssa on kuvattu tekijähaulle. Esim. haussa sofi oksanen puhdistus. MARC-formaatissa Erkki Nurmen mainitsemat kentät voisi lisätä mukaan otsikko-kenttään (=nimike), ks. FINNAPOSTI-405.

   Prefiltterin tekijällä ja nimekkeellä haku voisi toimia esim. seuraavalla tavalla:
   http://vufind-fe-kktest.lib.helsinki.fi/national/Search/Results?bool0[]=AND&lookfor0[]=prokofjev+OR+violin+OR+sonata&type0[]=Title&lookfor0[]=prokofjev+OR+violin+OR+sonata&type0[]=Author&orfilter[]=format%3A%220%2FMusicalScore%2F%22&sdaterange[]=search_sdaterange_mv&search_sdaterange_mvfrom=&search_sdaterange_mvto=&coordinates=&tool=pan&sort=relevance&submit=Hae

   Tämän olisi kutakuinkin samantapainen tulos kuin perushaku kaikkiin kenttiin:
   http://vufind-fe-kktest.lib.helsinki.fi/national/Search/Results?lookfor=prokofjev+violin+sonata&type=AllFields&filter[]=format%3A%220%2FMusicalScore%2F%22&view=list

   Tosin jälkimmäinen vaikuttaa tässä tapauksessa paremmalta tulokselta; parantaisikohan rajaus tulosten laatua?

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       • Assignee:
        Unassigned
        Reporter:
        tetalja Teemu Talja (Inactive)
       • Votes:
        0 Vote for this issue
        Watchers:
        1 Start watching this issue

        Dates

        • Created:
         Updated: